Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden en intern reglement

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.

  1. Algemene bepalingen

ON STAGE PROJECTS BV is de eigenaar en exploitant van Boutique B&B Porta Superia en Motorhomes Porta Superia.

De exploitant kan zich laten vervangen door een derde, die belast wordt met het dagelijks beheer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Boutique B&B Porta Superia, gevestigd op Leopoldstraat 26 te 2800 Mechelen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst/reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Boutique B&B Porta Superia zijn voor rekening van de gasten.

De eigenaar of exploitant is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten.

Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar of exploitant dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld (en desgevallend vergoed) aan de exploitant.

Gasten dienen instructies van de exploitant op te volgen.

De exploitant kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Boutique B&B Porta Superia ontzeggen, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de exploitant is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Gasten van Boutique B&B Porta Superia dienen zich te houden aan deze voorwaarden en het Intern Reglement.

2 Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of via een verzoek via het webformulier op onze website of via gelieerde bookingssites.

De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via deze website(s).Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Boutique B&B Porta Superia een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

Op de website www.portasuperia.be wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Voor het reserveren van een verblijf in Boutique B&B Porta Superia worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

3 Kosten en betaling

De verblijfskosten in Boutique B&B Porta Superia dienen uiterlijk bij vertrek voldaan te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de courante betaalkaarten (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Payconiq), via overschrijving vooraf, via Vlaanderen Vakantieland cheques, via ecocheques of desnoods contant (in Euro).

De exploitant kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

Bij een reservering van een periode van meer dan 2 dagen, kan de exploitant een voorschot vragen van 40% van de overeengekomen huurprijs.

De actuele tarieven vindt u terug op onze website: www.portasuperia.be

Bij elk verblijf wordt de Belasting op het verstrekken van logies van de Stad Mechelen (kortweg ‘citytax’) afzonderlijk aangerekend (actueel tarief op website).

Indien wordt vastgesteld, zelfs na het vertrek, dat er zaken meegenomen, gestolen of beschadigd zijn door de gasten, zullen deze kosten in rekening gebracht worden.

Deze kosten dienen binnen de 7 dagen vergoed te worden door de gasten.

In geval van diefstal of kwaad opzet zal steeds aangifte worden gedaan bij politie.

Bij het vaststellen van het overtreden van het algemeen rookverbod in ons logies, zal een boete van 200 € worden aangerekend, na herhaaldelijke vaststellingen, kan gevraagd worden om het logies te verlaten.

Bij verlies/diefstal van de sleutel wordt een forfaitair bedrag van 250 € in rekening gebracht. Indien de kosten hoger zijn dan dit bedrag zal er aanspraak worden gemaakt op de familiale verzekering van de gast.

4 Annulering of no-show

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de exploitant naargelang het gekozen tarief:

Bij individuele boekingen:

Bij het boeken heb je de keuze tussen flexibele of non-refundable tarieven.

Een non-refundable tarief is voordeliger maar heeft als gevolg, zoals de benaming al prijsgeeft, dat je je verblijf niet meer kosteloos kan annuleren.

Dit is nooit fijn nieuws maar dit kunnen wij niet voor je dragen, we rekenen op jullie begrip en respect bij het toepassen en opvolgen van deze voorwaarden. Je kan wel de reservering kosteloos verplaatsen ten laatste 2 weken voor aankomst indien de reservering rechtstreeks via ons is gemaakt en niet via de website van derde partijen. Na deze 2 weken is dit niet meer mogelijk.

De flexibele/restitueerbare tarieven kan je annuleren tot 48u voor je aankomst.

Vb: Indien je een verblijf boekte en wil annuleren op minder dan 48u voor de datum van aankomst zal het gehele verblijf in rekening worden gebracht.

Dus als je wil annuleren voor morgen, had je gisteren vóór 16u moeten annuleren.

Ook als je niet komt, zal dit verblijf worden aangerekend.

Restitueerbaar tarief

  1. bij annulering tot 2 dagen voor aankomst 16:00u : er worden geen kosten bij annulering in rekening gebracht
  2. minder dan 2 dagen voor aankomst of no-show: 100% van de overeengekomen prijs wordt aangerekend.

Niet-restitueerbaar tarief

Bij annulering op ieder moment of no-show: 100% van de overeengekomen prijs wordt aangerekend.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de exploitant of het betaalmiddel opgegeven bij de reservering wordt belast.

Bij niet-restitueerbare groepsboekingen (>2 kamers):

Vanaf 2 kamers spreken we van een groepsboeking, hier gelden andere annulatie voorwaarden:

• Tussen 7 en 0 dagen voor aankomst: 100% annulatiekosten

• Tussen 21 en 8 dagen voor aankomst: 50% annulatiekosten

• meer dan 21 dagen voor aankomst: 20 % annulatiekosten

Bij groepsboekingen is het niet mogelijk om een flexibel tarief te kiezen.

5 Contactgegevens

PORTA SUPERIA/ON STAGE PROJECTS BV

Leopoldstraat 26, B-2800 Mechelen

Tel: +32 (0) 15 39 01 33

hello@portasuperia.be

BTW BE0866.255.827

RPR ANTWERPEN Afdeling MECHELEN

6 Klachten en geschillen

Klachten dienen in eerste instantie aan de exploitant te worden gemeld, zodat er meteen een passende oplossing kan gezocht worden om het vervolg van uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mocht dat onverhoopt onvoldoende voldoening geven, kan u een brief sturen naar de exploitant (zie adresgegevens hoger).

De dienst Toerisme Vlaanderen van de Vlaamse Overheid is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

TOERISME VLAANDEREN / VISIT FLANDERS

Grasmarkt 61 - 1000 BrusselTEL: +32 2 504 04 00

E-mail: logies@toerismevlaanderen.be

www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afd. Mechelen bevoegd.

7 Aankomst en vertrek

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de exploitant.

Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16u uw kamer in de Bed & Breakfast gebruiken.

Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11u vrij te zijn.

Check-in is mogelijk tijdens de week tussen 16u en 22u en in het weekend tussen 12u en 14u00.

Check-out is mogelijk tussen 7u en 11u.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij latere check-out of vroegere check-in zal een supplement aangerekend worden van 35 € of een overnachting afhankelijk van de check-in of check-out tijd.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bij het vertrek wordt samen met u de afrekening opgemaakt.

Deze omvat de kosten van de overnachting met ontbijt, de extra verbruikte dranken/voedingswaren, de gebruikte wellnessfaciliteiten, eventuele aankopen en supplementen en de citytax.

8 Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd in de gemeenschappelijke ruimte tijdens de week tussen 7u en 10u en tijdens het weekend vanaf 8u30. Op verzoek kan het ontbijt vroeger geserveerd worden.

Het ontbijt is niet steeds inbegrepen bij de overnachting, dit is afhankelijk van het door u gekozen tarief en staat duidelijk aangegeven.

In geval u allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, dient u dit uiterlijk de avond voordien te melden aan de exploitant, zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden en eventueel voor alternatieven kan gezorgd worden.

9 Uw verblijf

Geluidsoverlast en i.h.b. tussen 22u en 7u is niet toegelaten.

Radio’s, televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen. Hetzelfde geldt voor (te luide) gesprekken of andere activiteiten in de kamers of de gemeenschappelijke delen.

Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de exploitant overnachten in de accommodatie.

10 Gebruik van de faciliteiten

Gebruik van de faciliteiten is steeds op eigen risico.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar mogen nooit onbewaakt en/of onbegeleid gebruik maken van de faciliteiten.Afhankelijk van de booking of arrangement kunnen deze faciliteiten inbegrepen of betalend zijn. Informeer vooraf bij de exploitant naar mogelijke supplementen.

De gasten kunnen tussen zonsopgang en zonsondergang gebruik maken van de tuin op voorwaarde dat ze de privacy van de andere gasten, bewoners of buren respecteren.

Voor hun eigen bestwil is het niet toegestaan de dieren te voederen.

Indien de omstandigheden het toelaten, kunnen de gasten buiten ontbijten op het terras. Dit dient de avond voordien afgesproken te worden.

11 Veiligheid en milieu

De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en netjes te worden verlaten.

Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd. Op de kamers voorzien wij een afvalbakje voor rest-afval, PMD en papier.

Beddengoed en handdoeken worden enkel vervangen bij meerdaagse verblijven op expliciete vraag van onze gasten

De EHBO-doos bevinden zich op de gelijksvloers (zie pictogrammen). Kleine blusmiddelen vindt u verspreid over de accommodatie bij de desbetreffende signalisatie.

De aanwezigheid van verdachte personen is onmiddellijk te melden bij de exploitant.

Huisdieren zijn niet toegestaan ( uitgezonderd met uitdrukkelijke toestemming van de exploitant een officiële blindegeleidehond).

Roken en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal twee personen met uitzondering van de suite die geschikt is voor max. 4 personen.

De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal twaalf personen.

De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf met de sleutel die u gekregen heeft bij de check-in.